Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2018

oxygenium
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
oxygenium
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viate-quiero te-quiero
oxygenium
oxygenium
0634 be30 500
oxygenium
4297 2e21
Reposted fromsmoke11 smoke11 viarabarbarowy rabarbarowy
oxygenium
oxygenium
oxygenium
1371 c5bb 500
me, every romantic evening
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaapatyczna apatyczna
oxygenium
oxygenium
1510 e861 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaapatyczna apatyczna
oxygenium
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viamysweetheartt mysweetheartt
6434 8823 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath
oxygenium
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viate-quiero te-quiero
oxygenium
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
1013 ab63 500

Paris 1960 

Photo: Nicolas Tikhomiroff 

October 11 2018

oxygenium
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viarabarbarowy rabarbarowy
oxygenium
6561 8519 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapachsiana zapachsiana
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viazapachsiana zapachsiana
oxygenium
oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl