Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2019

oxygenium
Reposted frombluuu bluuu
oxygenium
Reposted frombluuu bluuu
oxygenium
Reposted frombluuu bluuu
oxygenium
Reposted frombluuu bluuu
oxygenium
Reposted frombluuu bluuu
oxygenium
6000 2d99 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
oxygenium
oxygenium
6525 6ebc
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudaizia rudaizia
oxygenium
Lubiliśmy się, ale nie chodziliśmy ze sobą, choć możliwe było, że zaczniemy. Oboje byliśmy samotni i potrzebowaliśmy kogoś, do kogo można się przytulić.
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viarudaizia rudaizia
oxygenium
5971 a875 500
oxygenium
oxygenium
2607 f401 500
oxygenium
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
oxygenium
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
oxygenium
5349 d902 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
oxygenium
4729 cb07 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
oxygenium
0034 30a2
Reposted fromEtnigos Etnigos viabylejaka bylejaka
oxygenium
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabylejaka bylejaka
oxygenium

Jest tak wiele drobnych dla nas rzeczy, którymi możemy zmienić czyjś świat :

Wystarczy uśmiech wysłany o 6.30
Kupienie komuś kilku bułek.
Telefon do dawno niewidzianej przyjaciółki.
Powiedzieć komuś : "jestem z Tobą, wierzę w Ciebie"
Zapytać : " jak mogę Ci pomóc? "
Powiedzieć mamie : " Kocham Cię, dziękuje."
Dołożyć komuś 2 zł do biletu, przepuścić w kolejce, sięgnąć staruszce po coś na górnej półce, sprawdzić cenę.
Pomóc zagubionemu w obcym mieście.
Przytulić kogoś, aby mógł się rozpłakać.
Kupić rano swojej kobiecie tabletki przeciwbólowe i tak samo zrobić ukochanemu jego ulubione danie 😉
Na imprezie odstawić nieznajomą osobę do taksówki.
Mieć czas dla kogoś kto tęskni, nawet przez pół godziny.
Powiedzieć ukochanej : " Pięknie wyglądasz ", albo lepiej - " Jak Ty dobrze parkujesz ! " 🙂

Każdego dnia mamy KILKADZIESIĄT możliwości żeby zrobić coś dobrego. Dla nas to błahostka, komuś innemu może zmienić wszystko. Więc każdy z nas może codziennie uszczęśliwić ponad 20 osób.Ewentualnie pomóc uniknąć złego. W skali roku daje 7300 (!!!!!) To sporo 🙂

Dlaczego tak rzadko to robimy ? Rozejrzyjmy się wokół siebie, a świat będzie lepszy.

— Kinga - listy do Czarnego na pokolenieikea.com
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabylejaka bylejaka
oxygenium
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy Witkacy "Pożegnanie jesieni"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl