Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

oxygenium
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viaHoHo HoHo
oxygenium
5048 953e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
oxygenium
oxygenium
0245 237e
oxygenium
Powolnie umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje.
Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, ten kto znikąd nie chce przyjąć pomocy.
Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym.
Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają.
Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w zyciu nie odłożył na bok racjonalności.
Więc od dzisiaj zacznij żyć! Nie pozwól sobie na powolne umieranie!
— Pablo Neruda
Reposted fromDailyAlice DailyAlice viaHoHo HoHo
oxygenium
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
oxygenium
Reposted fromzielono zielono viairmelin irmelin
oxygenium
2936 dd9c
Reposted fromoutline outline viacorvax corvax
oxygenium
oxygenium
oxygenium
0603 c6f5
Reposted fromretaliate retaliate viaviva-salvadore viva-salvadore
oxygenium
5260 9b83
Reposted fromretaliate retaliate viaclerii clerii
oxygenium
9718 898b
Reposted fromsadcaptain sadcaptain viaclerii clerii
oxygenium
2123 c908
Reposted fromlittlestories littlestories viaclerii clerii
oxygenium
3055 61b8 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaclerii clerii
oxygenium
5871 1998
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
oxygenium
2944 f215
Reposted fromoutline outline viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
oxygenium
7850 65cf 500
oxygenium
oxygenium
6986 5e67 500
Reposted fromretaliate retaliate viaviva-salvadore viva-salvadore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl