Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2019

oxygenium
oxygenium
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viaMezame Mezame
oxygenium
oxygenium
2960 8661 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMezame Mezame
oxygenium
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viaMezame Mezame
oxygenium
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamysweetheartt mysweetheartt
oxygenium
5114 860f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamysweetheartt mysweetheartt

February 21 2019

oxygenium
3640 131e
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viairmelin irmelin
oxygenium
Reposted fromshakeme shakeme viazapachsiana zapachsiana
oxygenium
oxygenium
5422 2374
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatalarcio talarcio
oxygenium

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viatalarcio talarcio
oxygenium
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viatalarcio talarcio
oxygenium
8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabylejaka bylejaka
oxygenium
7610 153b 500
Reposted fromSsomething Ssomething viabylejaka bylejaka
0385 d2de 500
oxygenium
Ile czasu już zmarnowałaś ?
— "Dowód" 2005 (movie)
Reposted fromSkydelan Skydelan viawarkocz warkocz
oxygenium
9180 0388 500
Reposted from4777727772 4777727772 viarudaizia rudaizia
oxygenium
Reposted frombluuu bluuu viaMezame Mezame
oxygenium
3600 01d2 500
Reposted fromslodziak slodziak viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl