Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

oxygenium
2790 c5e1
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaPicki91 Picki91
7351 0e50 500
oxygenium
oxygenium
4699 869c 500
Reposted fromteijakool teijakool viapsychoviolet psychoviolet
oxygenium
9435 f5e8
oxygenium
3634 9274 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoviolet psychoviolet
oxygenium
9932 7010 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoviolet psychoviolet
oxygenium
Reposted fromlifeless lifeless viapsychoviolet psychoviolet
oxygenium
Reposted fromshakeme shakeme viapsychoviolet psychoviolet
oxygenium
Reposted fromshakeme shakeme viapsychoviolet psychoviolet
oxygenium
9180 0388 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoviolet psychoviolet

June 10 2018

oxygenium
7695 e06e
Reposted fromseaweed seaweed viarabarbarowy rabarbarowy
oxygenium
Każdy z nas podąża swoją ścieżką, Twoją jest mieszkanie/dom, książka, herbata, dobra muzyka, film. Można bawić się na różne sposoby. Można znajdować frajdę w chodzeniu po klubach, picia alkoholu, ćpania, rżnięcia się z byle kim, byle gdzie. A można bawić się w domu, w towarzystwie czterech ścianach, przy książce, kubku świetnej herbaty.
Można też wyjeżdżać kiedy się da w góry i wietrzyć głowę, i szukać siebie w tych górach.
Form zabawy jest mnóstwo, dla każdego się coś znajdzie.
I wszystkie te formy dają jeden cel - równowagę na świecie, między ludźmi.


I jest z Tobą wszystko ok.
Reposted fromcorvax corvax
oxygenium
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viabylejaka bylejaka
oxygenium
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viabylejaka bylejaka
oxygenium
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatalarcio talarcio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl