Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

oxygenium
5995 13ff 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaPicki91 Picki91
oxygenium
5733 2588
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaclerii clerii
oxygenium
0884 4edd 500
Reposted fromla-lu la-lu viapsychoviolet psychoviolet
oxygenium
oxygenium
oxygenium
9834 111a
Reposted fromspring-flow spring-flow viapsychoviolet psychoviolet
oxygenium
7881 bbd5
Reposted frompeper peper viapsychoviolet psychoviolet
oxygenium
3170 6130 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaeffigy effigy
oxygenium
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
oxygenium
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamyinstantneed myinstantneed
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viamyinstantneed myinstantneed

May 21 2017

oxygenium
9844 145f 500

Alaska | by Louise Alban

oxygenium
9928 56a4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viagemmy gemmy
0071 08fb
Reposted frommrautyna mrautyna viagdziejestola gdziejestola
oxygenium
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaMezame Mezame
oxygenium
9036 538b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeinthe beinthe
oxygenium
Kobiety zawsze wiedzą, kiedy na nie patrzysz i na którą konkretnie część ciała.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompanikea panikea viamyinstantneed myinstantneed
oxygenium
6817 3945
Reposted fromretro-girl retro-girl viamikrokosmos mikrokosmos
oxygenium
9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl