Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

9928 093a 500
Reposted fromunco unco viaaimiak aimiak
9388 66aa 500
oxygenium
8545 15e4 500
oxygenium
5548 13c5
4755 b9ff 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadouxsouvenirs douxsouvenirs
oxygenium
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving viapureevil pureevil
oxygenium
Reposted fromheima heima viapureevil pureevil
oxygenium
4048 839a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapureevil pureevil
oxygenium
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapureevil pureevil
oxygenium
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viapureevil pureevil
oxygenium
4547 f131
Reposted fromgreensky greensky viapoolun poolun
oxygenium
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
4789 2dbe 500

insuh:

warmth

view more of Riley here / my insta

Reposted fromcelllfish celllfish viaxnothumanalall xnothumanalall
oxygenium
7299 a87c 500
Reposted fromkoprobo koprobo viairmelin irmelin
oxygenium
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viaHoHo HoHo
oxygenium
Rodzice nam zazdroszczą tego, że jesteśmy młodzi.
— Anioł Stróż-Filipek
Reposted frompastelowe pastelowe viaHoHo HoHo
7727 09dc

sadness-here:

black&white | landscapes | tattoos

Reposted fromKiro Kiro viaHoHo HoHo
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viatalarcio talarcio
oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl