Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

oxygenium
Reposted frombluuu bluuu
6967 567c
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapoolun poolun
oxygenium
3315 e4b8
Reposted fromweheartit weheartit viapoolun poolun
oxygenium
1590 38e4
Reposted fromfungi fungi viapoolun poolun
oxygenium
5502 337d 500
7866 3996 500

setheverman:

emerald-imperial:

please look at my cat’s feet

ankle tattoos? lol what a hipster

Reposted fromvariaen variaen viaviva-salvadore viva-salvadore
9628 fea9
Reposted fromerial erial viaviva-salvadore viva-salvadore
oxygenium
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viaaimiak aimiak
oxygenium
9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa viaaimiak aimiak
oxygenium
5069 cf09
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viabeinthe beinthe
oxygenium
oxygenium
0469 6b86 500
Reposted fromgingillo gingillo viabeinthe beinthe
oxygenium
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viabeinthe beinthe
oxygenium
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viabeinthe beinthe
oxygenium
Męczące uczucie, że jest się w jednym miejscu zbyt długo. Nieodparta potrzeba doświadczenia czegoś nowego, zobaczenia nowych miejsc, poznania nowych ludzi, spojrzenia na świat i siebie z innej perspektywy.  Nałogowe przeglądanie stron z relacjami niesamowitych osób odwiedzających jeszcze bardziej niesamowite zakątki świata. Chęć przeżycia po raz kolejny tych wyjątkowych emocji, które towarzyszą Ci za każdym razem, gdy podróżujesz. Wewnętrzne przekonanie, że długo tak nie dasz rady i musisz się wyrwać, by odzyskać spokój ducha.
http://www.preciousmistakes.pl/2016/11/21/wanderlust/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viabeinthe beinthe
oxygenium
1703 2b9a 500
oxygenium
3555 4125 500
"Zanim dopadnie nas czas"
oxygenium
2990 d356
Reposted fromLittleJack LittleJack viatherivernymph therivernymph
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl